تماس با ما

یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۴

مدیریت فروشگاه انی شاپ:سید خشایار کیافر

آدرس دفتر: رشت، خیابان مطهری، نبش کوچه مطهر، ساختمان بنان طبقه اول


تلفن: 33329995-013

همراه1: 09124262714

همراه2: 09035003035

ایمیل: khashayarkia@gmail.com 


لینک تلگرام: https://telegram.me/khashayarkia